Odstránenie graffiti z fasád domov a bytových blokov, verejných budov, z plastov, skla, kameňa a prírodných materiálov. Odstránenie graffiti je možné za použitia chémie na to určenej a následným oplachov vysokotlakovou vodou, alebo pieskovaním . Účinosť odstránenia graffiti je od 90%, v závislosti od dĺžky pôsobenia graffiti, podkladu, použitej...


Cenník

Odstránenie graffiti

z povrchu neošetreného antigraffiti ochranou

od 59 €/ m2

Odstránenie graffiti

z povrchu ošetreného antigraffiti ochranou 

od 20 € / m2

Antigraffiti ochrana


od 9 € / m2

Oprava fasády výmaľbou


od 7 € / m2